WiFi ՑԱՆՑԵՐ

Նախագծում, տեղադրում և կարգաբերում ենք բարձր թողունակության և կայուն ռադիոծածկույթ ունեցող wi-fi ցանցեր՝ Mikrotik, Ubiquiti, Cisco սարքավորումներով։

Մենք տեղադրում ենք wi-fi ցանցեր, այնտեղ, ուր

Բացազատում ենք անկար (безшовный) wi-fi ցանցեր գրասենյակներում, պահեստներում, բնակելի համալիրներում, ցուցասրահներում, կոնֆերանս միջոցառումներում, հյուրանոցներում, ռեստորաններում և այլուր։

Ցանցին միացումը կատարվում է ինչպես գաղտնաբառի մուտքագրումով, այնպես էլ QR կոդով, իսկ գլխավոր էջը կարող է կազմված լինել գովազդից կամ կորպորատիվ էջից։

Կատարում ենք ռադիոհետախուզություն, որի արդյունքներով հայտնաբերում ենք ռադիոհաճախականությունների հագեցվածության աստիճանը, գտնում ենք “կույր” անկյունները, ապա նախագծում ենք wi-fi կայանների տեղադրման դիրքերն ու սփըռվածության աստիճանը։
Մատակարարում ենք անհրաժեշտ սարքավորումներն ու կատարում ենք մոնտաժային աշխատանքները։
Կատարում ենք մեկնարկա-կարգաբերիչ աշխատանքները, ստուգում ենք միացությունները և սերվիսների հասանելիությունը։

Ապահովում ենք կորպորատիվ wi-fi ցանցի անվտանգությունը

Բացի կորպորատիվ wi-fi ցանցերից նախագծում և տեղադրում ենք ռադիոկամուրջներ՝ նախատեսված 30-60 կմ հեռավորության վրա ռադիոկապ ապահովելու համար այնտեղ, որտեղ օպտիկական Ինտերնետ չկա, կամ անցկացնելը շատ թանկ է կամ ժամանակատար։

ՌԱԴԻՈԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԵՐՆ ԵՆ․